Udruženje stomatologa RS i Udruženje stomatologa u FBiH organizuju od 11. do 12. maja 2018. godine u Banji Vrućici, opština Teslić, V kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem.

Sastav odbora:

 • Kongresni odbor: Saša  Dabić-predsjednik,  prof.  dr.  Muhamed  Ajanović,  prof.  dr.  Sedin Kobašlija, prof. dr. Ranko Škrbić, doc. dr. Elmedin Bajrić, dr. Dubravko Šimunović;
 • Organizacioni odbor: Suzana Bastašić-predsjednik, dr. Ivica Pavelić-Uzelac, dr. Nenad Srdić, dr. Gordana Simić, prof. dr. Mediha Selimović Dragaš, doc. dr. Nina Marković, dr. Siniša Kovačević i dr. Miroslav Lučić;
 • Naučni odbor: dr. Mirjana Gojkov-Vukelić-predsjednik, doc. dr. Lejla Kazazić, prof. dr. Amina Huseinbegović, doc. dr. Selma Zukić, doc. dr. Olivera Dolić, v. ass. mr. sci. dr. Mihael Stanojević.

 Predavači po pozivu:

 1. gerontostomatologija i mobilna protetika: Murali Srinivasan, Švicarska (FDI predavač);
 2. dentalna patologija i endodoncija: Andreas Bartols, SR Njemačka;
 3. dentalna patologija i endodoncija: dr. Ilijana Muratovska, Makedonija;
 4. oralna hirurgija: dr. Michael Korsch, SR Njemačka;
 5. oralna i maksilofacijalna hirurgija: dr. Aleksa Marković, Srbija;
 6. oralna i maksilofacijalna hirurgija: dr. Ibrahim Sina Uckan, Turska;
 7. oralna medicina i parodontologija: prof. Smiljka Cicmil, Bosna i Hercegovina;
 8. ortodoncija: dr. Nenad Nedeljković, Srbija;
 9. dentalna patologija i endodoncija: dr. Radmila Arbutina, Bosna i Hercegovina.

Visine kotizacija i rokovi za uplatu:

vrsta kotizacije

datum:

članovi USFBiH i USRS

stomatolozi

studenti

rana kotizacija

do 31. 03. 2018.

godine

60 KM

80 KM

10 KM

kasna kotizacija

od 01. 04. do 10.

05. 2018. godine

90 KM

120 KM

10 KM

kotizacija u dane kongresa

11. i 12. 05. 2017.

godine

120 KM

150 KM

10 KM

Uputstvo za uplatu:

Uputstva za uplatu smještaja u domaćoj valuti KM

Korisnik:

Sky2travel company PCO D.O.O. Banja Luka

Adresa:

Jevrejska bb, Lamela II, lokal br.12, 78 000 Banja Luka

Sa naznakom/svrha:

V kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem

Banka:

Sber Bank AD Banja Luka

Račun:

567-241-11000511-58

Instructions for payment in eur €

Name of beneficiary:

Sky2travel company PCO D.O.O. Banja Luka

Beneficiary's Address:

Jevrejska bb, Lamela II, lokal br.12, 78 000 Banja Luka

Payment Purpose:

V kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem

Beneficiary's acc.number/ IBAN:

BA395672410000450137

Beneficiary's Bank:

Sber Bank AD Banja Luka, BA

Beneficiary's Bank S.W.I.F.T.

SABRBA2B

Rokovi za slanje radova

-     do 31. 03. 2018. godine;

 • visina kotizacije za prezentujuće autore – 30 KM do do 31. 03. 2018. godine;
 • prezentujući autori studenti – oslobođeni plaćanja.

Bodovanje:

Organizatori će pokrenuti proceduru vrjednovanja/bodovanja kongresa prema nadležnim komorama u FBiH i institucijama u RS.

Ponuda za sponzore: 

 • generalni sponzor  –  3000  KM  (stol  i  termin  za  sponzorsko  predavanje  gratis,  i  promotivni kongresni materijal)
 • sponzor – 1000 KM (promotivni kongresni materijal i 2 kotizacije gratis)
 • termin za sponzorsko predavanje od 45 minuta – 500 KM
 • stol – 500 KM
 • termin za kurs – 100 KM po polazniku, koji mora platiti i kotizaciju

V kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem je dio FDI globalnog programa kontinuirane edukacije za 2018. godinu.

Želite da postanete član USRS?

Ukoliko ste zainteresovani da budete dio velikog tima jedinog strukovnog udruženja iz oblasti stomatologije u Republici Srpskoj, informišite se o svim prednostima članstva!